Beszámoló az M-BUTTONS (MAT-KAPCSOLÓ)

90511-CP-2001-1-UK MINERVA-M project

(Multilingual Mathematics Context Help)

eddigi tevékenységéről


A fenti projekt egy 2001-ben elfogadott Európai Uniós MINERVA pályázat, a University of Cambridge, The Old Schools koordinálásában, összesen 7 ország egyetemeinek és Matematikai Társulatainak közreműködésével (Anglia, Finnország, Litvánia, Dánia, Szlovákia, Lengyelország, Magyarország). A beadott tervek szerint a projekt 2 évre szól, 2001. okt. 1- 2003. okt. 1-ig. (A határidő azóta módosult 2004 márciusára.)

A projekt indításának adminisztratív előkészítése ( szerződések, költségvetés, bankszámla nyitás, utazás előkészítés) után jött létre 2002. febr. 9. és 13. között az első Project Meeting Vilniusban, melyen Oláh Vera projektvezető vett részt. Itt a partner országok képviselői egyeztették a munkák részletes menetét, elképzeléseiket a projekt részleteiről, a többnyelvű matematikai tezaurusz első változatának létrehozásáról, a fordításokról, a kiegészítésekről, a multimédiás alkalmazásokról, az egyes országok közötti munkamegosztásról.

Hazatérve minden partnerintézmény kidolgozta saját ütemtervét, költségvetését. A kapcsolatot folyamatosan tartjuk azóta is, lényegében az interneten keresztül. A találkozó után létrehozott levelezési lista (mbuttons@jiscmail.ac.uk) és az M-BUTTONS honlapja

(http://thesaurus.maths.org/project) tartalmaz minden, a projekt menetéhez kapcsolódó információt, kérdést, felek közötti levelezést. A levelezési listán nyomon követhetőek a folyamatban lévő és a már elvégzett munkák, a közben felmerült problémák is.

A projekt végére elkészülő MAT-KAPCSOLÓ ikonját bárki felinstallálhatja majd internetes böngészőjébe. Segítségével bármilyen, matematikai kifejezéseket is tartalmazó elektronikus szövegben kijelölve a megfelelő kifejezést, a kapcsoló által aktivizált hétnyelvű matematika szótár megmagyarázza, illusztrálja, környezetébe helyezi azt, így segítve a megértést, vagy a lefordítást. A visszajutás az eredeti szövegbe ugyancsak egy gombnyomás.

A MAT-KAPCSOLÓ használatának előfeltétele a többnyelvű matematika szótár, tezaurusz kialakítása: ebben elvileg tárolható minden matematikával kapcsolatos kifejezés definíciója, példa a használatára, kapcsolatai más kifejezésekkel, ábra, kép, vagy hanganyag. Természetesen ilyen rövid idő alatt nem lehetséges a teljes alap-, közép-, és felsőfokú matematika kifejezéstár ennyire részletes felvitele, de a University of Cambridge által részben megírt és a projekt során továbbfejleszthető szoftver képes lesz a későbbiek során is új adatok bevitelére vagy a bent lévők módosítására.

A közös munka első lépéseként meghatároztuk azt az egységes alapszókészletet, amelyből kiindulva – a különböző országok nyelvére lefordítva – felépítjük a matematika tezauruszt. Úgy döntöttünk, hogy a szótárba felvesszük mindazt, ami a részt vevő országok – nyilván kissé eltérő – középfokú matematika oktatásának lényegébe beletartozik. A „core vocabulary” (az alap szókészlet) kialakításában minden ország részt vett, az erre a célra külön megírt, internetről on-line használható program segítségével.

A kétezer címszó kb. 90%-át 2002-ben magyarra fordítottuk, esetenként a fordítók külön megjegyzést tettek. Mindez 2003 januárjára egy új adatbázis szerkezetbe került át. Közben mintegy 200 geometria címszóhoz készültek ábrák, de az eredeti angol változatban is voltak már illusztrációk. Az ábrákon (http://mbuttons.bolyai.hu/upload/abrak) jelenleg apróbb javítások folynak. Az új adatbáziban lehetőség van arra, hogy megjegyzés vagy illusztrációként további internetes linkeket tegyünk be – tehát akár már meglévő internetes anyagok is beilleszthetők. (A pályázatban elkészülő web-es alkalmazás non-profit, oktatási, tehát nem okozhat szerzői jogi problémát, ha más, interneten megjelent oldalra hivatkozunk. Interneten még meg nem jelent, de elektronikus formában megjeleníthető ábrák, tematikák, példák is csatlakoztathatók az adatbázishoz.)

A Bolyai János Matematikai Társulat pályázata


A pályázat célja: a Társulat közreműködésével készülő egységes európai matematikai fogalomrendszer szakértői véleményezése, javítása, bővítése magyar nyelvű internetes anyagokkal (definíciók, magyarázatok, példák, ábrák, animációk).


Pályázhatnak mindazok a matematikatanárok (egyénileg vagy két-három fős csoportokban), akik szakmai tapasztalatuk alapján a magyar tananyagra támaszkodó, egy, az interneten 7 európai nyelven megjelenő matematika lexikon létrehozásában részt kívánnak venni.


Feltételek: Néhány soros szakmai önéletrajz, számítógépes szövegszerkesztő ismerete, középfokú angol nyelvtudás, lehetőleg internetes kapcsolat e-mail címmel.


Az önéletrajzot tartalmazó jelentkezéseket 2003. júnuis 30-áig kérjük a bjmt@renyi.hu e-mail címre vagy levélben a BJMT 1027 Budapest, Fő u. 68. címre. Az e-mail Subject vagy Tárgy rovatába, illetve a borítékra kérjük ráírni: MBUTTONS.

Az MBUTTONS pályázat lényeges részletei


Az MBUTTONS pályázatban részt vevőket arra kérjük, minél többféle módon javítsák és egészítsék ki a mostani anyagot, elsősorban magyar, másodsorban angol nyelven, a címszavakhoz csatolható példákkal, akár cikkekkel vagy link-hivatkozásokkal (legyenek ezek akár sajátok, akár internetes keresés során megtaláltak).


Az érdeklődők az M-buttons Multilingual Mathematics Thesaurus projekt koordinátoráról a http://nrich.maths.org internetes folyóirat Maths Thesaurus pontja alatt tájékozódhatnak. Itt (illetve a http://thesaurus.maths.org címen) a létrehozandó matematika szótár/lexikon/tezaurusz első változatát találhatják. Ha a jelenlegi magyar tartalomra kíváncsiak, a Change Language and Age Settings választásával magyarra változtatható a nyelv. (Ahhoz, hogy a megfelelő magyar ékezetes betűk legyenek olvashatóak, az internetes böngésző (Explorer vagy Netscape) Nézet menüjében a Kódolást Unicode (UTF-8)-ra kell átállítani.)


A projekt végén egy hasonló kezelési felületű szótár jön majd létre, mint amit a http://planetmath.org címen láthatnak. A projektben részt vevő országok az angol nyelvű alapdefiníciókból kiindulva külön-külön fejlesztik saját nyelvű részeiket. Jelenleg mintegy kétezer címszóhoz várjuk a megjegyzéseket. A címszavakhoz tartozó angol illetve magyar tartalmat abc rendben 19 részre osztva háromféle formátumban (ki-ki tetszőlegesen kiválaszthatja, melyiket tudja használni, egyébként mindhárom ugyanaz) pdf, dvi vagy ps (postcript) fileként lehet letölteni a http://mbuttons.bolyai.hu/upload megfelelő könyvtárából.

Egy pályázónak egy vagy két file tartalmát kell véleményezni és kiegészíteni (átlagosan 100-200 címszavat).

A pályázatot szövegszerkesztővel (lehetőleg Word ill. Tex valamelyik verziójával) kell megírni, hivatkozva a kapott (csak olvasható) file megfelelő címszavainál található adatokra.


A pályázók a jelentkezéskor kiválaszthatják a számukra megfelelő egy-két file-t. A további tartalmi és formai tudnivalókat a jelentkezések után közöljük a pályázókkal, akiknek a pályázat beadásáig folyamatos konzultációs lehetőséget biztosítunk.


A pályázat elkészítésének határideje: 2003. július 31. A pályázatokat a Matematika Műveléséért és Oktatásáért Alapítvány kuratóriuma bírálja el.


Pályadíjak:


két, egyenként 100 000 Ft-os I. díj,

négy, egyenként 50 000 Ft-os II. díj,

és négy, egyenként 25 000 Ft-os III. díj.A pályázatok elbírálásának végső határideje: 2003. augusztus 31.A Bolyai János Matematikai Társulat által az "Egységes európai matematikai fogalomrendszer szakértői véleményezésére" kiírt pályázatot elbírálva az alábbi eredmény született:

1. díj: Virág Miklós, Lóczi Lajos

2. díj: J. Fodor Ágnes, Kara Orsolya, Miklós Ildikó

3. díj: Ronyec Lajos, Péics Hajnalka

2003. szeptember 15.